srijeda, 1. veljače 2017.

Uvod


U želji da vam prikažem izviđački život, radim to iznošenjem mojih najzanimljivijih doživljaja.

U mom dugogodišnjem druženju sa izviđačima doživio sam toliko toga, opisani događaji su meni najdraži i ostali su mi u nezaboravnoj uspomeni, ali nisam siguran da li će i vama biti najzanimljiviji. Doživio sam nezaboravnih desetak tisuća sastanaka patrola, posada, odreda i Saveza izviđača Hrvatske (SIH-a). Možete li zamisliti oko osamdeset tisuća djece koje sam vodio na izlete ili tisuću i petsto djece na taborovanja. Preko dvije tisuće prespavanih noći u prirodi, u šatoru. Najmanje tisuću puta pripremao sam logorske vatre, učestvovao ili slušao izviđačke programe uz vatru. A koliko se tek pjesama ispjevalo.

I danas se rado sjećam mnogih koji su prošli kroz moj izviđački život, Dragice, Slađane, Jagode, Tanje, Maje, Sonje, Milana, Ljube, Damira, Željka, Vilima, Nenada, Ivice, Mira, Dijane, Sanje, i mnogih drugih ovdje ne nabrojenih. Kako zaboraviti one kojima smo dali nadimke koje nose cijelog života, Boze, Bržole, Rakije, Geze, Rupice, Švrće, itd.

Posebno se sjećam noći kada smo se borili sa poplavama i vremenskim nepogodama. Koliko sam se puta noću dignuo da bi nekom od djece dao lijek ili ga odveo vršiti nuždu. Pogledat ili zamijeniti dežurne i stražare.

Kako zaboraviti djecu koja su mjesecima poslije tabora tražili od roditelja da ih vode kod barba Mirka, a većinom su to bila mala djeca koja su se po prvi puta odvajala od roditelja i kojima sam uvijek posvećivao sve svoje vrijeme.

Samo u izviđačima možete doživjeti pravi dodir sa prirodom, suočiti se sa izazovima, stjecati nova znanja i vještine. To se ne može izraziti pisanjem na papiru, nego treba doživjeti, okusiti na svojoj koži. Samo u izviđačima možete provesti noći u šumama i čuti riku jelena, zov vuka ili imati nenadani susret s medvjedom. Drugovati s lisicom i u njoj prepoznati prijatelja koji od vas traži hranu i ima povjerenja u vas.

Kako doživjeti zemaljski raj ako niste bili u Busiji, Rakovu jarku, dolini Kupe ili na otoku Kakanu.

Želite li ovo doživjeti budite izviđač, volite prirodu i ljude, poštujte sebe i druge.

Barba Mirko Kusić

Nema komentara:

Objavi komentar